Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Cảm biến theo dõi cây trồng Edyn

Cảm biến theo dõi cây trồng EDYN
Thiết bị cảm biến thu thập dữ liệu về điều kiện ánh sáng, độ ẩm hay không khí tại khu vực trồng trọt, giúp người làm vườn điều chỉnh biện pháp chăm sóc cây phù hợp. 
Một thiết bị cảm biến Edyn trên vườn rau. Ảnh: mnn.com